مدیران “درین دانه” دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته مهندسی شیلات و مقطع کارشناسی ارشد تکثیروپرورش آبزیان هستند. از آنجایی که انجام تحقیقات علمی و تکنولوژیک در تولید محصولات یکی از اولویت‌هاست، تلاش می‌شود تحقیقات جدید و به‌روز در این زمینه اعمال شود.

کارخانه “درین دانه” در زمینه تولید خوراک آبزیان فعالیت دارد و محصولات متنوعی از جمله  خوراک ماهی، و خوراک مخصوص آبزیان پرورشی تولید می‌کند.

اکسترودر به عنوان یک تکنولوژی پیشرفته در تولید خوراک آبزیان استفاده می‌شود. این دستگاه به شکل محورها (دو شفت) برای تولید محصولات بهتر و با کیفیت‌تر استفاده می‌شود.

کارخانه “درین دانه” از روش‌های کنترل کیفیت مواد اولیه استفاده می‌کند و از تمامی مراحل تولید تا تحویل محصول نظارت دقیقی انجام می‌دهد تا به کیفیت مطلوب محصولات دست یابد.

ما از به‌روزترین روش‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی بهره می‌بریم تا تضمین کنیم که محصولات ما برای مصرف کنندگان ایمن باشند. این اقدامات شامل بررسی و کنترل مراحل تولید و انبارداری محصولات است.